Home / Gwarancja Geobike

Gwarancja Geobike

 

Gwarancja

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI
1. Rower który będzie przygotowany do jazdy przez serwis rowerowy GEOBIKE i poddawany
corocznemu przeglądowi będzie zawsze bezpieczny w użytkowaniu. W przypadku awarii GEOBIKE
ponosi odpowiedzialność tylko za wady materiałowe i montażowe oryginalnego roweru. Awarie
spowodowane ulepszeniami, zmianami i naprawami dokonanymi przez nieautoryzowane osoby
nie podlegają odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Wyłączona jest również odpowiedzialność w
przypadku awarii spowodowanej przeciążeniem roweru poprzez nadmierne
lub przewozem dodatkowych osób.
2. W przypadku zwykłego użytkowania i regularnych corocznych przeglądów rama roweru
Geobike objęta jest 5-letnia gwarancją.
3. Części elektryczne roweru Geobike w przypadku
gwarancją:
Motor: 2 lata
Bateria: 2 lata
Wyświetlacz/sterownik: 2 lata
Ładowarka: 1 rok
4. Pozostałe podzespoły objęte są roczną gwarancją.

 

Czas gwarancji rozpoczyna się z datą kupna roweru.

4. Podczas okresu gwarancji wszystkie elementy podlegające gwarancji mogą być przez Geobike
wymieniane, naprawiane lub mogą być kompensowane koszty naprawy. Koszty dostarczenia,
transportu i wysyłki części lub roweru są pokrywane przez właściciela roweru chyba że awaria lub
usterka dotyczy nowo zakupionego roweru. Geobike w przypadku dokonywania napraw
części objętych niniejsza gwarancja zobowiązuje się do wymiany uszkodzonych elementów
same nowe elementy lub nowe elementy innych producentów o nie gorszej jakości.
Geobike prowad z i magazyn części zamiennych jednak nie gwarantuje że wszystkie
części będą dostępn e od ręk i w każdym czasie .
5. Geobike zastrzega sobie prawo do decyzji o zasadności reklamacji w zakresie

 

 

Top