Prawo a Rower elektryczny.

Rowery elektryczne są uznawane za rowery z napędem wspomagającym, jeśli spełniają pewne warunki, takie jak: moc silnika nie przekracza 250 W, maksymalna prędkość wspomagania nie przekracza 25 km/h, silnik działa tylko wtedy, gdy użytkownik pedałuje. Jeśli rower elektryczny nie spełnia tych kryteriów, to jest traktowany jak motorower lub motocykl i wymaga rejestracji, ubezpieczenia, prawa jazdy, itp. Zanim zdecydujesz się na zakup roweru elektrycznego, upewnij się, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z przepisami, rower elektryczny z napędem wspomagającym może mieć maksymalną moc silnika nie większą niż 250 W, przy czym ta moc jest mierzona w sposób ciągły, a nie chwilowy. Oznacza to, że silnik może osiągnąć większą moc w krótkim czasie, np. podczas przyspieszania lub pokonywania wzniesienia, ale nie może utrzymywać jej przez dłuższy okres. Moc nominalna to moc, którą silnik może generować bez uszkodzenia lub przegrzania się, a moc chwilowa to moc, którą silnik może osiągnąć przez krótki czas, np. kilka sekund. W praktyce, moc nominalna i chwilowa silnika zależą od wielu czynników, takich jak napięcie i pojemność baterii, temperatura, obciążenie, prędkość, itp. Dlatego niektórzy producenci podają moc silnika w zakresie, np. 250-500 W, lub nie podają jej w ogóle, tylko moment obrotowy, np. 80 Nm.